Psychiatria – jedna z podstawowych specjalizacji medycznych, zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne.

Oferowane usługi:
– konsultacja psychiatryczna

Harmonogram pracy lekarzy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Dr n. med. Wojciech Datka

 11.00 – 16.00