Medycyna sportu

Medycyna Sportowa adresowana jest do wszystkich osób aktywnych fizycznie. Oferujemy kompleksowe badania dla dzieci, młodzieży, dorosłych sportowców oraz osób amatorsko lub rekreacyjnie uprawiających sport. Wykonujemy badania, zakończone wydaniem orzeczenia lekarskiego, w ciągu jednego dnia!

W naszym Centrum wykonujemy:

1. Badania wstępne – kwalifikacja do uprawiania sportu,

2. Badania okresowe – w przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu,

3. Badania kontrolne – po kontuzjach lub przerwie w treningach.

Zakres badań lekarskich, dodatkowych badań oraz konsultacji specjalistycznych zależne jest od rodzaju uprawianej dyscypliny sportu, rodzaju badania (wstępne, okresowe lub kontrolne) oraz od stanu zdrowia zawodnika; wykonujemy:

  • pomiary antropometryczne
  • ogólne badania lekarskie
  • badania laryngologiczne
  • badania ortopedyczne
  • badania okulistyczne
  • badania neurologiczne
  • badania laboratoryjne, spirometria, EKG spoczynkowe i wysiłkowe

Wiemy także, jak ważną rolę w uprawianiu sportu, optymalizacji zdolności wysiłkowej sportowców, odgrywa odpowiednie odżywianie się, dlatego oferujemy Państwu korzystanie również z konsultacji dietetyka.

Dla grup zorganizowanych (ok. 30 osób i więcej) organizujemy przeprowadzanie badań lekarskich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego!

Badania wykonujemy:

Środa: 13.00 – 16.00  ( lekarz sportowy przyjmuje w godzinach 15.00 – 17.00 )

Prosimy o wcześniejszą rejestrację, osobiście lub telefonicznie pod numerem:
12 307 44 44

Badania z zakresu medycyny sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizujemy zgodnie z rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 88 poz. 502 oraz Dz. U. Nr 88 poz 500)