Medycyna Sportowa adresowana jest do wszystkich osób aktywnych fizycznie. Oferujemy kompleksowe badania dla dzieci, młodzieży, dorosłych sportowców oraz osób amatorsko lub rekreacyjnie uprawiających sport. Wykonujemy badania, zakończone wydaniem orzeczenia lekarskiego, w ciągu jednego dnia!

W naszym Centrum wykonujemy:

1. Badania wstępne – kwalifikacja do uprawiania sportu,

2. Badania okresowe – w przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu,

3. Badania kontrolne – po kontuzjach lub przerwie w treningach.

Zakres badań lekarskich, dodatkowych badań oraz konsultacji specjalistycznych zależne jest od rodzaju uprawianej dyscypliny sportu, rodzaju badania (wstępne, okresowe lub kontrolne) oraz od stanu zdrowia zawodnika; wykonujemy:

  • pomiary antropometryczne
  • ogólne badania lekarskie
  • badania laryngologiczne
  • badania ortopedyczne
  • badania okulistyczne
  • badania neurologiczne
  • badania laboratoryjne, spirometria, EKG spoczynkowe i wysiłkowe

Wiemy także, jak ważną rolę w uprawianiu sportu, optymalizacji zdolności wysiłkowej sportowców, odgrywa odpowiednie odżywianie się, dlatego oferujemy Państwu korzystanie również z konsultacji dietetyka.

Dla grup zorganizowanych (ok. 30 osób i więcej) organizujemy przeprowadzanie badań lekarskich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego!

Badania wykonujemy:

Środa: 13.00 – 16.00  ( lekarz sportowy przyjmuje w godzinach 15.00 – 17.00 )

Prosimy o wcześniejszą rejestrację, osobiście lub telefonicznie pod numerem:
12 307 44 44

Badania z zakresu medycyny sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizujemy zgodnie z rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 88 poz. 502 oraz Dz. U. Nr 88 poz 500)