medycyna-pracy-CM4PSwoją ofertę kierujemy przede wszystkim do firm, przedsiębiorców oraz instytucji wszelkich branż, na których ciąży obowiązek profilaktycznej opieki z zakresu medycyny pracy zapewnianej swoim pracownikom oraz kandydatom do pracy.

W Centrum Medycznym niezbędne badania wykonywane są szybko, solidnie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a w trosce o zapewnienie najwyższych standardów i komfortu Pacjenta wszystkie niezbędne badania wykonywane są w jednym miejscu i w ciągu jednego dnia .
Badania i konsultacje umawiamy bezpośrednio po sobie lub w niedużym odstępie czasowym, aby zminimalizować czas ich trwania. Badania kończymy wydaniem orzeczenia lekarza medycyny pracy w dwóch egzemplarzach (dla Pracownika i Pracodawcy).

Zakres usług:

 1. Badania profilaktyczne pracowników:
  • wstępne (wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy)
  • okresowe (osób pracujących na danym stanowisku)
  • kontrolne (obowiązkowo muszą być wykonane przed ponownym rozpoczęciem pracy u każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni)
 2. Badania profilaktyczne wykonywane na własny wniosek (osoby samozatrudniające się)
 3. Badania kierowców wszystkich kategorii, kandydatów na kierowcę, instruktorów oraz egzaminatorów (w tym również badania psychologiczne)
 4. Badania wysokościowe
 5. Badania sanitarno-epidemiologiczne
 6. Badania uczniów i studentów
 7. Udział lekarza medycyny pracy w komisjach BHP
 8. Wizytacje stanowisk pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami badania pracowników są wykonywane wyłącznie na podstawie pisemnej umowy pracodawcy zawartej z podstawową jednostką służby medycyny pracy (art.12 ust.1 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, tekst jednolity Dz. U. 2014.1184).

Pracodawca kierujący pracowników na badania wypełnia skierowanie, którego wzór można pobrać  tutaj.

Badania specjalistyczne wykonujemy:

Poniedziałek: 11.00 – 13.00 (lekarz orzecznik przyjmuje od godz. 11.00 – 13.00)
Wtorek: 8:00 – 10.30 (lekarz orzecznik przyjmuje od godz. 8.00 – 12.00)
Środa: 13.45 – 16.45 (lekarz orzecznik przyjmuje od godz. 13.30 – 17.00)
Czwartek: 8:00 – 10.30 (lekarz orzecznik przyjmuje od godz. 8.00 – 12.00)
Piątek: 12.00 – 14.00 (lekarz orzecznik przyjmuje od godz. 12.00 – 15.00)

Prosimy o wcześniejsza rejestrację, osobiście lub telefonicznie, pod numerem:
12 307 44 44