EKG spoczynkowe -polega na rejestracji elektrycznej pracy mięśnia sercowego. Podczas badania ocenia się wszelkie zaburzenia rytmu serca, zwolnienie akcji serca, przyspieszenie rytmu, migotanie przedsionków również niedokrwienie mięśnia sercowego, a także ocenia się skuteczności stymulacji i sprawności sterowania implantowanych rozruszników serca.

Badanie wykonuje się w pozycji leżącej (w spoczynku). Na klatce piersiowej pacjenta oraz na kończynach górnych i dolnych umieszczane są elektrody. Pod elektrody nakłada się specjalny żel, którego celem jest zmniejszenie oporu przepływu elektroimpulsów. Badanie trwa około 5 -10. Zapis graficzny czynności elektrycznej serca sczytywany z powierzchni klatki piersiowej i kończyn, ukazuje się na specjalnie przygotowanym w rejestratorze papierze milimetrowym w postaci krzywej elektrokardiograficznej. Otrzymany wynik pozwala na dalszą analizę przypadku.

  • Do EKG spoczynkowego nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Zaleca się jedynie krótki odpoczynek przed badaniem
  • Należy również poinformować lekarza o przyjmowanych lekach, ma to znaczenie przy interpretacji wyniku

EKG wysiłkowe (test wysiłkowy) – pokazuje pracę serca, podczas wysiłku fizycznego. Badanie wykonuje się u sportowców, osób u których praca wymaga dużego wysiłku lub wysokiej kondycji fizycznej, osób z chorobą wieńcową i zaburzeniami rytmu serca. Określa wydolność mięśnia sercowego, stopień zaawansowania choroby wieńcowej, umożliwia także wczesne wykrycie zaburzeń rytmu serca oraz niedotlenienie. Ułatwia opracowanie programu rehabilitacji pozawałowej.

Do rąk, nóg i klatki piersiowej przypinane są elektrody, poprzez które rejestrowana będzie praca serca w trakcie wysiłku fizycznego. Jednocześnie lekarz w trakcie badania będzie mierzył aparatem ciśnienie tętnicze krwi.

 

  • EKG wysiłkowe nie wymaga specjalnego przygotowania, jednak nie należy jeść obfitego posiłku ani palić papierosów 2 godziny przed badaniem
  • Na badanie należy zabrać wygodne ubranie i sportowe buty, gdyż polega ono na chodzeniu i bieganiu po ruchomej bieżni
  • Badanie trwa kilkanaście minut i powinno być wykonywane pod nadzorem lekarza, który ma do dyspozycji sprzęt i leki do reanimacji, ponieważ przy wysiłku fizycznym może ujawnić się dotychczas nierozpoznana wada serca