usgECHO serca (badanie echokardiograficzne, USG serca) – jest to precyzyjna metoda oparta na rejestracji zmiany prędkości przepływu krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń krwionośnych, jak aorta, żyły główne, tętnica, żyły płucne oraz naczyń wieńcowych. ECHO serca jest wykonywane do oceny struktury anatomicznej serca – grubości jego ścian, a także pomiaru wielkości i pracy komór oraz diagnostyki wad serca. Rejestruje ruch mięśnia sercowego i zastawek, stopień ich zwężenia czy niedomykalność i kurczliwość serca. Badanie pozwala również zdiagnozować obecność płynu w worku osierdziowym (worku otaczającym serce) lub skrzeplin w jamach serca.

Pacjent podczas badania jest ułożony na wznak lub na lewym boku z odsłoniętą klatką piersiową i uniesioną lewą ręką za głową. Głowicę urządzenia przykłada się pod różnymi kątami do klatki piersiowej w okolicy serca i przesuwa badając jego poszczególne części. Całe badanie trwa około 20 – 30 minut.

Jest badaniem bezbolesnym, nieinwazyjnym i nie związanym z żadnym ryzykiem dla pacjenta. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet w  ciąży. Wskazane zwłaszcza u chorych z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością krążenia, kardiomiopatią, zapaleniem mięśnia sercowego, wsierdzia lub osierdzia, zaburzeniami rytmu, oraz u chorych po zawale serca.

 

  • Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.