Bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która ma na celu poznanie Państwa opinii dotyczącej świadczonych przez znas usług.
Niniejsza ankieta jest anonimowa, a Państwa uwagi będą dla nas cennymi wskazówkami przy działaniach zmierzających do podnoszenia jakosć świadczonych usług w naszej Placówce.


Kobieta
Meżczyzna


Podstawowe
Średnie
Wyższe

od rodziny, znajomych
z Internetu
od lekarza rodzinnego
z prasy, ogłoszenia
inny sposób

kilka razy w miesiącu
raz w miesiącu
raz na kilka miesięcy
raz na pół roku
raz na rok lub rzadziej

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
Czas oczekiwania na połączenie telefoniczne Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
Poprawność rezerwacji terminu Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
Udzielanie wyczerpujących i trafnych odpowiedzi
dotyczących świadczenia naszych usług
Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
Czas oczekiwania na rejestrację Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
Zachowanie pracowników recepcji
(chęć pomocy, życzliwość, szacunek, poświęcenie uwagi)
Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
Komunikatywność pracowników recepcji Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
Dyskrecja pracowników recepcji przy obsłudze pacjenta Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
Indywidualne podejście do pacjenta Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
Uprzejmość, życzliwość okazywanie zrozumienia
i zainteresowania przez pielęgniarki
Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
Zapewnienie intymności podczas wykonywania czynności pielęgniarskich Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
Czas oczekiwania na przyjęcie, badanie Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
Czas oczekiwania na przyjęcie przed gabinetem lekarskim Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
Zadowolenie z zarezerwowanego terminu wizyty Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle
Udzielanie wyczerpujących, zrozumiałych informacji dot. leczenia Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
Uprzejmość, okazywanie zainteresowania i zrozumienia przez lekarzy Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle
Zapewnienie intymności podczas badania Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
Komunikatywność lekarzy Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
Czas poświęcony pacjentowi Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle