Zapytanie ofertowe – projekt REG: Programista (web)

Zapytanie ofertowe

 

Stanowisko: Programista (web);

rola: Programista;

Projekt „System automatycznej analizy i wsparcia diagnostycznego oraz fizjoterapeutycznego narządu ruchu.” dotyczy opracowania innowacyjnego prototypu systemu automatycznej analizy narządu ruchu wspierającego lekarzy ortopedów oraz terapeutów w procesie diagnozy i terapii pacjentów. Projekt zakłada stworzenie unikatowego w skali światowej mechanizmu diagnostyki narządu ruchu z użyciem klasyfikatorów.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Surgipol Sp. z o.o.

Ul. Krowoderska 17

31-141 Kraków

 

Wymagania do aplikacji w projekcie.

 

opis (zakres) zadania: 

Temat zadania
Opracowanie, implementacja i testy bazodanowych struktur umożliwiających odwzorowanie danych dotyczących modelu charakterystyk medycznych pacjentów, elementów i procesu diagnozy pacjenta
Implementacja aplikacji udostępniającej graficzny interfejs użytkownika umożliwiającej realizowanie badań kontrolnych pacjentów na urządzeniach rehabilitacyjnych w ramach planu badawczego
Implementacja i testowanie modułu monitoringu i korekty planu rehabilitacyjnego z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzanych przez personel medyczny. Wprowadzanie poprawek do funkcjonowania modułu
Implementacja systemu do analizy skuteczności procesu rehabilitacji.

 

wymagania:

Wymagania dotyczące oferenta:

  1. Wykształcenie wyższe techniczne.
  2. Minimum 6 letnie doświadczenie w kompleksowym tworzeniu aplikacji webowych, w architekturze klient – serwer oraz w architekturze chmurowej.
  3. Bardzo dobra znajomość języka C# oraz platformy .NET, w szczególności technologii webowych ASP.NET MVC oraz JavaScript.
  4. Bardzo dobra znajomość języka SQL oraz zagadnień baz danych (weryfikacja wymagania na podstawie testu – wymaganie zostanie uznane za spełnione przez osiągniecie min 90% punktów).
  5. Znajomość zagadnień Machine Learning oraz powiązanych języków programowania, np. Python.
  6. Znajomość zasad programowania obiektowego, tworzenia SOLIDnego kodu oraz praktykowanie unit testów (weryfikacja wymagania na podstawie testu – wymaganie zostanie uznane za spełnione przez osiągniecie min 90% punktów).
  7. Znajomość narzędzi programistycznych Team Foundation Server, Jira lub podobny, systemu kontroli wersji GIT, ORM NHibernate, (weryfikacja wymagania na podstawie testu – wymaganie zostanie uznane za spełnione przez osiągniecie min 90% punktów).

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 36 miesiące od dnia podpisania umowy.

Prognozowana liczba godzin zaangażowania miesięcznie: 100

Rodzaj umowy: Umowa zlecenie.

Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Oferty prosimy składać do dnia 21.10.2019, do godziny 10.00, na adres mailowy: projekt_ncbir@4mplus.pl, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego Centrum Medyczne 4M Plu,s ul. Krowoderska 17, 31-141 Kraków.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu.