Zapytanie ofertowe – projekt REG: Programista (agil)

Zapytanie ofertowe

 

Stanowisko: Programista (agil);

rola: Programista;

Projekt „System automatycznej analizy i wsparcia diagnostycznego oraz fizjoterapeutycznego narządu ruchu.” dotyczy opracowania innowacyjnego prototypu systemu automatycznej analizy narządu ruchu wspierającego lekarzy ortopedów oraz terapeutów w procesie diagnozy i terapii pacjentów. Projekt zakłada stworzenie unikatowego w skali światowej mechanizmu diagnostyki narządu ruchu z użyciem klasyfikatorów.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Surgipol Sp. z o.o.

Ul. Krowoderska 17

31-141 Kraków

 

Wymagania do aplikacji w projekcie.

 

opis (zakres) zadania: 

Temat zadania
Implementacja systemu informatycznego umożliwiającego przechowywanie informacji o procesie diagnozy pacjenta i jego charakterystykach medycznych, dostosowanego do integracji z urządzeniami rehabilitacyjnymi (diagnoza,, model komunikacji między modułami) bez integracji z urządzeniami
Implementacja modułu (algorytmów) umożliwiającego generowanie planów rehabilitacyjnych dla sklasteryzowanych grup pacjentów w oparciu o dane z procesu diagnostycznego oraz kontrolne wyniki badań na urządzeniach rehabilitacyjnych
Implementacja modułu do automatycznej optymalizacji planów treningowych uwzględniających korekty wprowadzane przez personel medyczny. (proces realizowany w minimum trzech iteracjach, po przebadaniu kolejnych grup pacjentów).
Testowanie systemu do analizy skuteczności procesu rehabilitacji i weryfikacja wyników.

 

wymagania:

Wymagania:

  1. Minimum 10 letnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji sieciowych w metodologii Agile, tworzenia SOLIDnego kodu, weryfikowanego w oparciu o unit testy.
  2. Bardzo dobra znajomość języka C# lub C++ (11+) (weryfikacja wymagania na podstawie testu – wymaganie zostanie uznane za spełnione przez osiągniecie min 90% punktów)
  3. Doświadczenie w realizacji technik programowania aplikacji wielowątkowych.
  4. Znajomość systemów RTOS, protokołów sieciowych UDP, TCP, IP
  5. Bardzo dobra znajomość narzędzi kontroli wersji (GIT, ClearCase), systemów z rodziny linux (RedHat Enterprise Linux), środowisk: Docker, Jenkins.

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 36 miesiące od dnia podpisania umowy.

Prognozowana liczba godzin zaangażowania miesięcznie: 100

Rodzaj umowy: Umowa zlecenie.

Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Oferty prosimy składać do dnia 21.10.2019, do godziny 10.00, na adres mailowy: projekt_ncbir@4mplus.pl, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego Centrum Medyczne 4M Plu,s ul. Krowoderska 17, 31-141 Kraków.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu.