Zapytanie ofertowe – projekt REG: Analityk danych, projektant modeli uczenia maszynowego

Zapytanie ofertowe

 

Stanowisko: Analityk danych badawczych

rola: analityk danych, projektant modeli uczenia maszynowego: klasyfikacji pacjentów i optymalizacji planów rehabilitacyjnych

Projekt „System automatycznej analizy i wsparcia diagnostycznego oraz fizjoterapeutycznego narządu ruchu.” dotyczy opracowania innowacyjnego prototypu systemu automatycznej analizy narządu ruchu wspierającego lekarzy ortopedów oraz terapeutów w procesie diagnozy i terapii pacjentów. Projekt zakłada stworzenie unikatowego w skali światowej mechanizmu diagnostyki narządu ruchu z użyciem klasyfikatorów.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Surgipol Sp. z o.o.

Ul. Krowoderska 17

31-141 Kraków

 

Wymagania do aplikacji w projekcie.

opis (zakres) zadania: 

Udział w zadaniach badawczych związanych ze stworzeniem modeli pozyskiwania i wykorzystania wiedzy ekspertów w zakresie diagnostyki pacjentów oraz optymalizacji planów rehabilitacyjnych. Zadanie polega na opracowaniu modeli eksploracji danych i uczenia maszynowego pozwalających na: 

1) w pierwszej fazie ― na automatyczną ocenę stanu pacjenta na podstawie danych pomiarowych z urządzeń medycznych;

2) w drugiej fazie ― na stworzeniu modelu wnioskowania z wykorzystaniem reguł opracowanych na podstawie wiedzy medycznej w zastosowaniu do generowania planów rehabilitacyjnych;

3) w trzeciej fazie projektu ― opracowaniu procedur uczenia maszynowego pozwalających na optymalizację wygenerowanych planów na podstawie wiedzy pochodzącej z doświadczeń i badań prowadzonych podczas sesji rehabilitacyjnych.

wymagania:

wykształcenie: doktorat z nauk technicznych, studia podyplomowe w zakresie systemów informatycznych

doświadczenie: co najmniej 3 lata doświadczenia po uzyskaniu stopnia doktora w zakresie realizacji zadań w ramach projektów badawczych, realizacja zadań w zakresie eksploracji danych, analiz statystycznych, tworzenia modeli predykcyjnych i diagnostycznych, badania zależności parametrów (wpływu i korelacji), tworzenia baz wiedzy dla systemów ekspertowych, budowy modeli decyzyjnych 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 36 miesiące od dnia podpisania umowy.

Prognozowana liczba godzin zaangażowania miesięcznie: 80

Rodzaj umowy: Umowa zlecenie.

Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Oferty prosimy składać do dnia 21.10.2019, do godziny 10.00, na adres mailowy: projekt_ncbir@4mplus.pl, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego Centrum Medyczne 4M Plu,s ul. Krowoderska 17, 31-141 Kraków.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu.