Zapytanie ofertowe – projekt NCBR: Administrator sprzętu i oprogramowania w części badawczej, administrator sprzętu i oprogramowania w części rozwojowej, tester sensorów

Nazwa zadania: Administrowanie sprzętem i oprogramowaniem oraz wsparcie projektantów i wykonawców sensorów w tym przeprowadzenie testów sensorów opracowanych w projektu pn. „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów”.

Stanowisko: Administrator sprzętu i oprogramowania w części badawczej, administrator sprzętu i oprogramowania w części rozwojowej, tester sensorów

Projekt „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów” dotyczy opracowania innowacyjnego prototypu systemu automatycznej analizy narządu ruchu wspierającego lekarzy ortopedów oraz terapeutów w procesie diagnozy i terapii pacjentów. Projekt zakłada również opracowanie dedykowanych dla systemu mobilnych sensorów umożliwionych badanie pacjenta w dowolnym miejscu, bez konieczności podłączania pacjenta do urządzeń stacjonarnych. Proces zakłada stworzenie unikatowego w skali światowej mechanizmu diagnostyki narządu ruchu z użyciem klasyfikatorów.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Surgipol Sp. z o.o.

Centrum Medyczne 4M Plus

ul. Tyniecka 15

32-050 Skawina

Przedmiotem Zamówienia wsparcie projektantów i wykonawców sensorów oraz przeprowadzenie testów sensorów opracowanych w projekcie pn. „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów”.

Do zadań oferenta należeć będzie:

  1. Administrowanie sprzętem i oprogramowaniem w części badawczej

  2. Administrowanie sprzętem i oprogramowaniem w części rozwojowej

  3. Testowanie sensorów w tym:

– wsparcie lekarzy i terapeutów w zakładaniu sensorów,

– opracowanie scenariuszy testowych,

– przeprowadzenie testów sensorów,

– opracowanie raportów z testów z określenie ewentualnych przyczyn problemów i sposobów ich rozwiązania.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany przy każdym zadaniu poniżej: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Prognozowana liczba godzin zaangażowania miesięcznie dla zadań:

  1. Administrowanie sprzętem i oprogramowaniem w części badawczej – 60 h/miesiąc; termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany przy każdym zadaniu poniżej: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

  2. Administrowanie sprzętem i oprogramowaniem w części rozwojowej – 20 h/miesiąc; Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany przy każdym zadaniu poniżej: 28 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  3. Testowanie sensorów – 40 h/miesiąc; termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany przy każdym zadaniu poniżej: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Rodzaj umowy: Umowa zlecenie.

Zamawiający wymaga wyceny każdego zadania osobno i dopuszcza składanie ofert częściowych.

Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wymagania dotyczące oferenta:

wykształcenie: minimum średnie techniczne o profilu elektronika lub inne techniczne.

doświadczenie: co najmniej 10 lata doświadczenia zawodowego

Kryterium wyboru oferty: 100% cena (dla każdego zadania osobno)

Oferty prosimy składać do dnia 25.05.2018, do godziny 10.00, na adres mailowy

projekt_ncbir@4mplus.pl

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu.