Zapytanie ofertowe – projekt NCBR: Lekarz ortopeda – badacz

Nazwa zadania: Przeprowadzenie badania ortopedycznego pacjentów w zakresie oceny sprawności narządu ruchu w projekcie pn. „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów”.

Stanowisko: Lekarz ortopeda – badacz

Projekt „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów” dotyczy opracowania innowacyjnego prototypu systemu automatycznej analizy narządu ruchu wspierającego lekarzy ortopedów oraz terapeutów w procesie diagnozy i terapii pacjentów. Projekt zakłada również opracowanie dedykowanych dla systemu mobilnych sensorów umożliwionych badanie pacjenta w dowolnym miejscu, bez konieczności podłączania pacjenta do urządzeń stacjonarnych. Proces zakłada stworzenie unikatowego w skali światowej mechanizmu diagnostyki narządu ruchu z użyciem klasyfikatorów.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Surgipol Sp. z o.o.

Centrum Medyczne 4M Plus

ul. Tyniecka 15

32-050 Skawina

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie badania narządu ruchu pacjentów oraz weryfikacja wyników badań pacjentów wygenerowanych przez System zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wynikającymi z prowadzonego procesu badawczego w projekcie pn. „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów”.

Do zadań oferenta należeć będzie:

  • kwalifikacja pacjenta na podstawie wywiadu, badania fizykalnego oraz wyników badań obrazowych do udziału w badaniu
  • uzyskanie świadomej zgody pacjenta na udział w badaniu
  • prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów w trakcie badania
  • wykonanie trzech testów klinicznych (test Lachmana, test pivot shift, test szuflady przedniej) oraz ocena zakresu ruchomości narządu ruchu w tym stawu kolanowego przy pomocy zestawu czujników
  • ocena wyników testów klinicznych zgodna z aktualną praktyką lekarską
  • ocena korelacji uzyskanych danych ze stanem klinicznym pacjentów

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Prognozowana liczba godzin zaangażowania miesięcznie: 65

Rodzaj umowy: Umowa zlecenie.

Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wymagania dotyczące oferenta:

  • wykształcenie: tytuł zawodowy lekarza, uzyskana specjalizacja z ortopedii i traumatologii narządu ruch lub co najmniej dwa ukończone lata tej specjalizacji
  • doświadczenie: co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z pacjentami z uszkodzeniami więzadłowymi stawu kolanowego w oddziale szpitalnym o profilu ortopedycznym lub poradni urazowo-ortopedycznej, doświadczenie w pracy przy badaniach klinicznych, aktualny certyfikat Good Clinical Practice

Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

Oferty prosimy składać do dnia 25.05.2018, do godziny 10.00, na adres mailowy:

projekt_ncbir@4mplus.pl

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu.