Zapytanie ofertowe – projekt NCBR: Kierownik prac badawczo-rozwojowych

Nazwa zadania: Kierowanie pracami badawczo-rozwojowymi w projekcie pn. „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów”.

Stanowisko: Kierownik prac badawczo-rozwojowych

Projekt „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów” dotyczy opracowania innowacyjnego prototypu systemu automatycznej analizy narządu ruchu wspierającego lekarzy ortopedów oraz terapeutów w procesie diagnozy i terapii pacjentów. Projekt zakłada również opracowanie dedykowanych dla systemu mobilnych sensorów umożliwionych badanie pacjenta w dowolnym miejscu, bez konieczności podłączania pacjenta do urządzeń stacjonarnych. Proces zakłada stworzenie unikatowego w skali światowej mechanizmu diagnostyki narządu ruchu z użyciem klasyfikatorów.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Surgipol Sp. z o.o.

Centrum Medyczne 4M Plus

ul. Tyniecka 15

32-050 Skawina

Przedmiotem Zamówienia jest kierowanie zespołami prowadzącymi prace badawcze i rozwojowe w projekcie, koordynacja działań między poszczególnymi zespołami zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wynikającymi z prowadzonego procesu badawczego w projekcie pn. „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów”.

Do zadań oferenta należeć będzie:

 • Kontrola doboru grupy badawczej – w porozumieniu z kierownikiem medycznym projektu oraz lekarzami i fizjoterapeutami, wsparcie zespołu dotyczące uzyskania zgód pacjentów na badanie,
 • Uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych o ile takie będą wymagane,
 • Wsparcie zespołów badawczych w prowadzeniu badań, opracowywaniu wyników i ich dokumentowaniu
 • Koordynacja pracy zespołów badawczych i prowadzących prace rozwojowe.
 • Kontrola osiąganych wyników z prac badawczych i rozwojowych
 • Monitorowanie i ocena ryzyka wykonania zakładanych prac badawczych i rozwojowych
 • Opracowanie raportu z przeprowadzonych prac badawczych i rozwojowych – podsumowanie efektów projektu).

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 35 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Prognozowana liczba godzin zaangażowania miesięcznie: 80

Rodzaj umowy: Umowa zlecenie.

Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wymagania dotyczące oferenta:

 • Wykształcenie: minimum doktorat z nauk medycznych lub przyrodniczych
 • Minimum 20 letnie doświadczenie zawodowe
 • Doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych potwierdzone min 4 publikacjami naukowymi.
 • Minimum 10 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników

Kryterium wyboru oferty: 100% cena za h konsultacji brutto

Oferty prosimy składać do dnia 25.05.2018, do godziny 12.00, na adres mailowy:

projekt_ncbir@4mplus.pl

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu.