Zapytanie ofertowe – projekt NCBR: Fizjoterapeuta – badacz

Nazwa zadania: Przeprowadzenie badania pacjentów w zakresie oceny sprawności narządu ruchu w projekcie pn. „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów”.

Stanowisko: Fizjoterapeuta – badacz

Projekt „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów” dotyczy opracowania innowacyjnego prototypu systemu automatycznej analizy narządu ruchu wspierającego lekarzy ortopedów oraz terapeutów w procesie diagnozy i terapii pacjentów. Projekt zakłada również opracowanie dedykowanych dla systemu mobilnych sensorów umożliwionych badanie pacjenta w dowolnym miejscu, bez konieczności podłączania pacjenta do urządzeń stacjonarnych. Proces zakłada stworzenie unikatowego w skali światowej mechanizmu diagnostyki narządu ruchu z użyciem klasyfikatorów.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Surgipol Sp. z o.o.

Centrum Medyczne 4M Plus

ul. Tyniecka 15

32-050 Skawina

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie badania narządu ruchu pacjentów oraz weryfikacja wyników badań pacjentów wygenerowanych przez System zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wynikającymi z prowadzonego procesu badawczego w projekcie pn. „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów”.

Do zadań oferenta należeć będzie:

  • wykonanie testów funkcjonalnych przy pomocy zestawu czujników
  • prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów w trakcie badania
  • ocena wyników testów funkcjonalnych zgodnie ze skalą ocen
  • ocena korelacji uzyskanych danych ze stanem klinicznym pacjentów

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Prognozowana liczba godzin zaangażowania miesięcznie: 65

Rodzaj umowy: Umowa zlecenie.

Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wymagania dotyczące oferenta:

  • wykształcenie: tytuł magistra fizjoterapii
  • doświadczenie: co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z pacjentami z uszkodzeniami więzadłowymi stawu kolanowego w oddziale szpitalnym o profilu ortopedycznym lub pracowni rehabilitacyjnej

Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

Oferty prosimy składać do dnia 25.05.2018, do godziny 10.00, na adres mailowy:

projekt_ncbir@4mplus.pl

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu.