Zapytanie ofertowe – projekt NCBR: Ekspert – konsultant ds. badań

Nazwa zadania: Przeprowadzenie konsultacji dotyczących badania pacjentów oraz opracowania algorytmu diagnozy w zakresie oceny sprawności narządu ruchu w projekcie pn. „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów”.

Stanowisko: Ekspert – konsultant ds. badań

Projekt „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów” dotyczy opracowania innowacyjnego prototypu systemu automatycznej analizy narządu ruchu wspierającego lekarzy ortopedów oraz terapeutów w procesie diagnozy i terapii pacjentów. Projekt zakłada również opracowanie dedykowanych dla systemu mobilnych sensorów umożliwionych badanie pacjenta w dowolnym miejscu, bez konieczności podłączania pacjenta do urządzeń stacjonarnych. Proces zakłada stworzenie unikatowego w skali światowej mechanizmu diagnostyki narządu ruchu z użyciem klasyfikatorów.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Surgipol Sp. z o.o.

Centrum Medyczne 4M Plus

ul. Tyniecka 15

32-050 Skawina

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji dotyczących badania pacjentów, opracowania algorytmu diagnozy w zakresie oceny sprawności narządu ruchu w projekcie wykonanie badania narządu ruchu pacjentów oraz weryfikacja wyników badań pacjentów wygenerowanych przez System zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wynikającymi z prowadzonego procesu badawczego w projekcie pn. „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów”.

Do zadań oferenta należeć będzie:

  • Udzielenie konsultacji w zakresie prowadzonych badań medycznych i fizjoterapeutycznych pacjentów
  • Udzielenie konsultacji w zakresie oceny korelacji uzyskanych danych ze stanem klinicznym pacjentów
  • Ocena opracowanego w ramach projektu algorytmu diagnostyczno/klasyfikacyjnego działającego na rzeczywistych danych pobieranych z komponentu mobilnego (sensorów) i zwracające wyniki diagnostyki (klasyfikacji) w formie danych statystycznych, wskazań, wykresów i automatycznych klasyfikacji (opracowanych w oparciu o utworzony wcześniej modelu medyczny).

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Prognozowana liczba godzin zaangażowania miesięcznie: 8

Rodzaj umowy: Umowa zlecenie.

Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wymagania dotyczące oferenta:

  • Wykształcenie: minimum doktorat z nauk medycznych (preferowana osoba z wyższym stopniem naukowym)
  • Minimum 20 letnie doświadczenie dydaktyczne.
  • Minimum 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych potwierdzone:

– min 20 publikacjami naukowymi.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena za h konsultacji brutto

Oferty prosimy składać do dnia 25.05.2018, do godziny 10.00, na adres mailowy:

projekt_ncbir@4mplus.pl

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu.